K návrhu na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

17.09.2017 21:38

Pražští zastupitelé neodsouhlasili ve čtvrtek 14. září návrh postavit na Staroměstském náměstí znovu Mariánský sloup. Toto rozhodnutí vítáme, protože obnovu sloupu nepovažujeme za vhodný krok směrem k jednotě církví, odstraňování vzájemných předsudků a smíření.

Jsme přesvědčeni, že je třeba dále vést rozhovor o tom, jak se výklad našich dějin vepsal do národního povědomí a základů novodobé státnosti. Potřebujeme společně hledat Kristovu cestu ke společnému, pravdivému a věrohodnému zvěstování evangelia našim spoluobčanům. I proto byla zřízena ekumenická Komise pro církevní dějiny 17. století, aby pojmenovala bolavé události minulosti, a tak umožnila vyjádření lítosti nad tím, co se stalo, umožnila vzájemné odpuštění a smíření. V těchto souvislostech se nám nynější jitření sporů kolem obnovy mariánského sloupu jeví jako nedobré.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické, 15. září 2017