Duben

28.4 - Iz 5,1-7 (Jiří Ort)

  Čtení: J 15,1-12 Text: Iz 5,1-7   Jsou to tvrdá slova soudu, která jsme mohli slyšet z textu proroka Izajáše. Posluchač s potěšením naslouchá začátku této krásné písně. Naslouchá slovům o tom, jak se vinař staral o svou vinici, co všechno pro ni udělal. Těžko přenesitelný pocit lidí,...

28.4 - Instalace br. faráře Jiřího Orta

Celý obřad v mp3 ke stažení z ulozto.cz --> Odkaz   Čtení: Gn 1,26-31 Text: Kol 3,1-4.14-15   Jsme na začátku. To vnímáme s Marií v této době velice intenzivně a mám pocit, že to tak vnímáme ve sboru v Uhříněvsi všichni společně. A je hezké, jak nás v tom povzbuzuje Boží stvoření....

21.4 - Zj 7,9-17 (Jiří Ort)

Kázání ke stažení z ulozto.cz v mp3  Čtení: J 10,22-30 Text: Zj 7,9-17 Haleluja. Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu; svaté, bázeň budící je jeho jméno. Haleluja. (Psa 111:9 CEP)   Dnes si budeme povídat o víře. Ono je to tak u evangelisty Jana zvykem. Ono zasazení...

14.4 - J 21,1-14 (Jiří Ort) kázání pro dospělé [Říčany]

Kázání v mp3 : 130414jo.mp3 (4,5 MB) Čtení: Zj 5,1-14 Text: J 21,1-14 Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky. Haleluja. (Psa 105:1 CEP)   Nebeská režie. Janův sen. Jakoby se Jan Teolog pohyboval úplně jinde, než žijeme my, než kde...

14.4 - Gn 41,37-42 (Jiří Ort) - kázáníčko pro děti

  Čtení: Gn 39,1-6.19-23 Text: Gn 41,37-42 Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky. Haleluja. (Psa 105:1 CEP)   Četl jsem krásnou knihu od paní Evy Ibbotsonové „Tajemství 13. nástupiště“. Dal ji kdysi náš Kuba Dankovi. Moc vám toho...

7.4 - J 20,29 (Jiří Ort)

  NOVINKA!!! Nahrané kázání v mp3! 130407jo.mp3 (6,9 MB) Čtení: J 20,19-31 Text: J 20,29 Haleluja. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Haleluja. (Psa 118:24 CEP)   Přiznám se, že nemohu zapomenout na své poslední konfirmandky. Hodně jsme si povídali, ony...

1.4 - Lk 24,11 (Jiří Ort)

  Čtení: Lk 24,1-12 Text: Lk 24,11 Haleluja. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Haleluja.   Ženy šly ke hrobu, aby zabalily Ježíšovo mrtvé tělo do vonných látek. Tato scéna mě vždy znovu dojímá. Zatímco ti, kteří byli Ježíšovými nejbližšími žáky,...