Webový „týdeníček“ 39plus1

26.01.2018 17:55
Milí přátelé, upozorňujeme Vás na 39+ 1 (40) zastavení. Tento „týdeníček“ nás bude provázet,inspirovat na cestě ke společnému setkání. Ve dnech 27.až 30. září2018 společně oslavíme
v Pardubicích sté výročí založení naší církve. Všichni jsme zváni vstoupit na tuto cestu.
 
Odkaz na „týdeníček“  www.39plus1.cz
.
Rozjímat, diskutovat, sdílet se. Přijměte tedy pozvání a nahlédněte. Sradostí a v důvěře.
 
f. Drahomíra Dušková Havlíčková a Olga Mrázková, referentka oddělení mládeže