24.2.2014

SETKÁNÍ STARŠOVSTVA 24.2.2014

zápis

 

Setkání začalo v 19:15.

 

 1. Úvod

  1. Účast – Jiří Ort, Pavol Bargár, Helena Kárová, Pavel Zoubek, Vladimír Trejbal. Omluveni: Vlasta Boháčová.

  2. Modlitba – Pavol Bargár.

  3. Zahájení – Pavol Bargár – příště Vlasta Boháčová.

  4. Zapisovatel – Vladimír Trejbal.

  5. Termín následujícího staršovstva 24.3.2014 v 19:00.

 

 

 1. Bohoslužby a jiná setkání

  1. Domlouváme se s mládeží na výletu do Berlína, zřejmě koncem dubna – v této souvislosti jsme požádali Pavola Bargára, aby kázal v Uhříněvsi a Říčanech. Termín 25. – 27. 4. Pavol se podívá, zda by to šlo. Akce není ještě definitivní.

  2. Večery s hostem – 13.3. Tomáš Trkovský – Architektura kostelů.

  3. Návrh Pavola Bargára na postní období. Série zamyšlení v postním období při bohoslužbách na téma voda (nedostatek vody v některých oblastech světa) – starší návrh podporují. Zamyšlení bude zařazeno po prvním čtení.

    

 2. Staršovstvo a sbor

  1. Sborové shromáždění – starší připravili návrh programu a schválili ho.

  2. Seznam hlasovných členů – starší upravili seznam hlasovných členů a odsouhlasili ho.

  3. V souvislosti se sborovým shromážděním se starší zabývali těmito body:

   1. Předseda shromáždění – br. farář mluvil s Tomášem Trkovským, je ochoten to vzít. Starší dále projednali návrhy na místopředsedu (J. Ort), zapisovatele (M. Ortová), skrutátory (P. Jiříček, mládežníci), verifikátory (V. Zejfartová).

   2. Návrhy na volbu členů staršovstva (náhradníků): Romana Břendová souhlasí, Petr Zejfart a Jaroslava Horčíková dají vědět br. faráři, Maruška Jiříčková definitivně odmítla.

   3. Finanční zpráva za r. 2013 a rozpočet na r. 2014 – starší projednali finanční zprávu a rozpočet. Rozpočet je ještě třeba upravit a doplnit. Starší schválili rozpočet na rok 2014.

   4. Zpráva o životě sboru za r. 2013 – starší projednali zprávu o životě sboru.

   5. Bude sbor pomáhat některému soc. zařízení? Návrh – Středisko Diakonie pro zrakově postižené, potravinová banka (viz přílohy) – starší navrhují, aby sbor podporoval Středisko Diakonie pro zrakově postižené částkou 10,000,- ročně. Návrh předloží sborovému shromáždění.

  4. Jiří Marván podal rezignaci na místo náhradníka člena staršovstva.

  5. Noc kostelů 23.5.2014 – jsme přihlášeni; slíbili vystoupit Honza Ort s Markétou Profeldovou a znovu Alena Jelínková; výstava z historie sboru, o úvodní slovo požádáme Rudolfa Sandera.

   1. na výstavu jsou nutné panely – slíbila to promyslet Veronika Kudláčková, pokusíme se půjčit si panely od MČ, z muzea apod.

   2. sborník – začíná se to rýsovat – grafické zpracování a tiskárna. Cena cca 5,000,-. Úvodní slovo napíše J. Ort.

   3. Uspořádat nedělní odpoledne k výročí sboru po Noci kostelů. |Termín 25.5. Bylo by to dobré kvůli pozvání přátel sboru – starší souhlasí.

  6. Na 11.5. domluvena návštěva ve sboru ve Škvorci; domluveno s Jakubem Ortem, že by kázal v Uhříněvsi a v Říčanech

 3. Finanční a technické věci

  1. Koupě dataprojektoru – ukazuje se, že jej používáme skutečně hodně. Filip Boháč upozornil, že na serveru Aukro.cz jsou ke koupi použité. V rozpočtu vyčleníme prostředky, koupíme podle finanční situace.

  2. Dotaz – vymalovat schodiště a před kruchtou – ještě se domluvíme.

  3. Písek na pískoviště – má se už pořídit? Plachtu na přikrytí sliboval Vlasta Janík, zkusíme se ho zeptat; Také se s ním kolik jsme odhadovali písku?

 

 1. Závěr

  1. Modlitba Jiří Ort.

Setkání skončilo v 21:10.

 

 

 

 

__________________________

__________________________

Vladimír Trejbal - zapisovatel

Pavol Bargár - kurátor

 

Tabulka plánovaných a blížících se akcí:

Datum:

Akce:

Vloženo, odkaz

2.3.2014

Sborové shromáždění

24.2.2014 III. a),b),c)

13.3.2014

Večery s hostem – Tomáš Trkovský architektura kostelů

24.2.2014 II. b)

25.-27.4.2014

Výlet mládeže do Berlína (v jednání)

24.2.2014 II. a)

111.5.2014

Návštěva sboru ve Škvorci

24.2.2014 III. f)

23.5.2014

Noc kostelů

24.2.2014 III. e)