28.4.2014

SETKÁNÍ STARŠOVSTVA 28.4.2014

zápis

 

 

 1. Úvod

  1. Omluveni – Vláďa Trejbal

  2. Zahájení – Vlasta Boháčová – Ludmila Helerová o satanismu a naději v Kristu

  3. Zapisovatel – Pavel Zoubek

  4. Termín následujícího staršovstva 19.5.2014 v 19.00. Úvod bude mít Helena Kárová.

 

 

 1. Bohoslužby a jiná setkání

  1. Společné bohoslužby ve Škvorci 11.5. od 9.30 – z Horních Počernic navrhují procházku po Průhonickém parku.

  2. V Uhříněvsi a v Říčanech bude kázat br. Nekvasil

  3. V kostele seznam, do kterého se můžete zapisovat na čtení z Bible při bohoslužbách. Br. faráři by to bylo pomocí. V Říčanech se toho ujala ses. Petrásková, v Uhříněvsi nalezne příštího čtenáře ten předchozí (systém převozníkovo veslo).

  4. Večery s hostem – 15.5. Kateřina Čapková – Výročí vyvraždění Terezínského rodinného tábora v Osvětimi – Březinkách; 12.6. Daniel Kvasnička - Velký sen: Stavba komunitního centra v Říčanech

  5. Janu Červeňákovou z Cetra Diakonie pro zrakově postižené – večer s hostem na podzim, po bohoslužbách někdy do prázdnin.

  6. Koho pozvat na večery s hostem: Jiří Nečas (křesťanství a ekologie), Michal Chalupski (dějiny liturgie ČCE), někoho z České biblické společnosti, Miriea Ryšková (bibliodrama), Jiří Marvan (bible kralická), Pavol Bargár (kontextuální výklady bible), Petr Pokorný (?), Tomáš Kraus (židovský pohled), Jindřiška Krpálková (komunikace, mediace), Filip Boháč (metal v křesťanské hudbě), Monika Panušková (CERN), Helena Kárová (Jedličkův ústav)

  7. Otázka na Pavola – bohoslužby mladých rodin na podzim

  8. Jiřího Orta oslovil katolický kolega z Uhříněvse (Jaroslaw Batóg) s nabídkou uspořádat bohoslužbu pro veřejnost při výročí zahájení 1. světové války. (zřejmě 28.7.2014) jako vzpomínka u pomníku na návsi. Staršovstvo souhlasí.

  9. Křest: 15.6. Alžběta Kačírková – rodiče Daniela a Mojmír Kačírkovi

Mojmír Kačírek – nevlastní bratr Bětky – bible jako dárek?, bohosl. i v Ř.

27.7. Anežka a Bětka Růžkovy, budou i v Ř. ?

j) 22.6. Bohoslužby s Truvérskou mší v Uhříněvsi, v Říčanech budou s jinými písněmi

 

 

 1. Staršovstvo a sbor

  1. Vysluhování VP s laiky – otevřeme rozhovor ve sboru – vystoupí s tím v rámci ohlášek vystoupit Pavol Bargár. Bude tak jasnější, že se jedná o akci staršovstva a nikoliv faráře.

  2. V přímluvných modlitbách bude shromáždění po jednotlivých přímluvách odpovídat slovy - „Pane, smiluj se“ - rozjíždí se to.

  3. 25.5. v 14.30 slavnost k výročí – bohoslužby budou pouze v Uhříněvsi.

  4. Noc kostelů 23.5.2014 v 18.30 – úvodní slovo Tomáš Trkovský

   1. Panely zapůjčí muzeum; další návrh – spíš výhledový – vadily by lišty na stěnách? Na ty by se daly zavěsit rámy. Uvážit do budoucna.

   2. Sborník – už chybí jen texty Jindřišky Krpálkové a Tomáše Trkovského, grafik to musí dostat do neděle 4.5.2014. Formát A5, jen obal na křídový papír, počet kopií cca 100-120, černobíle.

   3. Komorní sbor potvrdil účast na nedělním odpoledni 25.5.; br. farář Voříšek si netroufá slíbit.

   4. nabídka s České biblické společnosti – asi nic neobjednáme

  5. Dovolená faráře 7.-11.7. sborová dovolená

6.7. bohoslužby f. Miloslav Nekvasil

29.7.-22.8.- z toho týden vedení rodinné rekreace v Bělči

Jiří Ort bude zajišťovat kazatele. 17.8. Pavol Bargár.

  1. Slib nových náhradníků staršovstva – při schůzi staršovstva asi 16.6., bylo by to slavnostní a pak bychom poseděli u ohně

 

 

 1. Finanční a technické věci

  1. Koupen písek na pískoviště, Vlasta Janík přivezl plachty.

  2. Petr Zejfart se Standou Křečkem opravují zeď za stolem Páně. Díky!

  3. Nátěry krytiny objednáme u pana Hátleho (Zoubek) na termín 2.6. - 4.7. nebo 14.7. - 25.7..

  4. Koupí se CD přehrávač s MP3 a zapůjčí se dlouhodobě s. Petráskové.

 

 

 1. Závěr

  1. Modlitba Pavol Bargár