Ježíšovo „Žízním“ a jeho význam pro dnešek - Raj Bharath Patta

Sedm týdnů pro vodu 2014

Postní reflexe organizace Ecumenical Water Network

 

Ježíšovo „Žízním“ a jeho význam pro dnešek

Raj Bharath Patta

(farář evangelické luterské církve v Indii, generální tajemník Studentského křesťanského hnutí Indie)

(zkrácená a upravená verze)

 

 

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: "Žízním." (Jan 19,28)

John 19:28

 

Když Jan na konci svého evangelia zaznamenává Ježíšův tělesný stav žízně, nabízí vodítko k prolomení stereotypu, že Ježíš byl povznesený nad všecky tělesné potřeby. Božský logos, který prosí o vodu nebo jiný nápoj se stal průlomovým v lidském vnímání Ježíše, protože upozornil na to, že jeho smrt na kříži byla skutečná a že zahrnovala skutečnou bolest. Tento výkřik s prosbou o nápoj překlenuje propast mezi božským logem a lidským Ježíšem. V naší dnešní situaci se stereotypizace běžně používá k útlaku a diskriminaci lidí. Rodové, rasové, kastové a jiné stereotypy znevažovaly naše komunity a neumožňovaly jim se transformovat. Proto nás misie v dnešním světě vyzývá k prolamování stereotyů v našich společenstvích a k poskytování prostoru pro lidi, aby mohli být osvobozeni. Misijní angažovanost po nás požaduje zbořit takové normy a stereotypy a otevřeli cestu pro transformaci našich společenství.

Ježíšův výkřik „žízním“ nepochybně rezonuje u těch, kteří v dějinách a v různých národech pociťují žízeň. V této chvíli se Ježíš podobá vyschlému řečišti. Žádá lidi okolo, stejně jako Boha, aby zmírnili jeho žízeň. Ten Ježíš, který byl věčným pramenem vody živé, celý život byl vláhou ostatním, hasil žízeň ostatních a mnoho vyprahlých životů proměňoval na zelené pastviny, ten Ježíš má nyní sám žízeň. Kvůli lidskému hříchu, především hříchem lakomství a moci, byla tato živá voda znečištěná. Díky tomu musela být přibita na kříž a viset tam jako vyschlá řeka bez kapky vody. A proto volá Ježíš na kříži „žízním“. Ježíšova žízeň je voláním solidarity se všemi vyschlými řekami, se všemi vyprahlými životy, se všemi, kteří žízní po životě, a se všemi, kteří trpí suchem a očekávají ve svých životech osvěžující déšť. Ježíšův výkřik nás volá k tomu, abychom zakročili a zmírnili žízeň. Ježíš prolamuje horizont žízně tím, že říká „žízním“.

Pro nás dnes, kdy je celé stvoření nemocné žízní a očekává obnovu života, představuje Ježíšovo slovo výzvu k tomu, abychom se věnovali žízni a těm, kteří žízní. Když téměř miliarda lidí po celém světě nemá přístup ke zdravé pitné vodě, jejich žíznivý nářek je výzvou pro církev. Během tohoto postního období chceme činit pokání za svoje bezohledné chování vůči stvoření a zavázat se k ochraně stvoření a ke snaze poskytovat přístup k čisté a zdravé vodě pro ty, kteří trpí žízní. Kéž Bůh požehná naše snahy a kéž spravedlnost teče jako proudy vody živé!