Putování za vodou života - Dr. Guillermo Kerber

Putování za vodou života

Dr. Guillermo Kerber

(Uruguay; programový ředitel SRC zodpovědný za program péče o stvoření a ekologickou spravedlnost)

(zkrácená a upravená verze)

 

 

V návaznosti na téma SRC „Putování za spravedlností a pokojem“ se i téma letošních Sedmi týdnů pro vodu věnuje „putování za spravedlivým přístupem k vodě“. Při přípravě tohoto zamyšlení jsem si vzpomněl na setkání, kterého jsem se zúčastnil minulý rok během konference nazvané „Čas pro stvoření“. Jednoho šedivého a deštivého zářijového rána se asi 40 lidí z různých církví sešlo u jezírka Mouilles blízko Ženevy, aby se kolem něj prošli a společně se zamýšleli nad tématikou vody v Bibli. Setkání jsme nazvali „putováním za vodou v Bibli“ a během naší procházky okolo jezírka jsme se postupně zastavovali a uvažovali, jak se téma vody objevuje v Bibli a jaký je náš vztah k vodě v našich životech. Nesli jsme s sebou 20-litrové nádoby na vodu, abychom si připomněli ženy v Africe, které musí dennodenně ujít mnoho kilometrů, aby se dostali k pitné vodě. Po těchto biblických reflexích jsme měli společnou ekumenickou slavnost na břehu jezera. Následující zamyšlení jsou shrnutím toho, o čem jsme spolu hovořili.

  • Voda je v Bibli všudypřítomná. Od první stránky, kdy se „nad vodami vznášel duch Boží“ (Gn 1,2), až po stránku poslední, když v knize Zjevení ukazuje anděl Janovi „řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova (Zj 22,1), voda se v Hebrejské Bibli i v Novém zákoně objevuje mnohokrát.

  • Celou Bibli je vlastně možné vnímat jako putování za vodou. Voda hraje klíčovou úlohu v důležitých momentech dějin biblického lidu. Voda pokrývala zemský povrch v době potopy, kdy byli v arše zachráněni pouze Noe, jeho rodina a pár od každého živočišného druhu (Gn 6-9). Lid, který byl zotročený v Egyptě a poté osvobozený Bohem, vyvedl Mojžíš, který rozdělil vody moře a umožnil lidu uniknout před faraonem a jeho vojskem (Ex 14,21-22)

  • Markovo evangelium v Novém zákoně začíná Ježíšovým křtem, který vykonal Jan Křtitel v řece Jordán. Stejně při setkání se samařskou ženou Ježíš prohlásil, že voda, kterou on dává „stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ (J 4,14)

  • Voda má proto v Bibli hned několik významů – od vody života ve Zjevení až po vodu, která v době potopy všechno ničí.

  • I voda v našem světě má víc významů. Pro některé je požehnáním, které umožňuje úrodné půdě vydávat jídlo potřebné pro život. Pro jiné je pohromou, která ničí obdělávaná pole, vesnice a životy. Dnešním speciálním problémem, který se týká spravedlivého přístupu k vodě, je „uzurpování vody“. Především nadnárodní společnosti v Africe, Asii a Latinské a Latinské Americe odklání vodní zdroje a rozvodí a berou tak zranitelným komunitám něco, co je pro jejich životy zásadní.

  • Omezování nebo v některých případech dokonce bránění přístupu k vodě a sanitaci není pouze porušováním lidských práv, ale také jednání proti Božímu stvoření s neblahým vlivem na zranitelné populace celého světa.