Staršovstvo - πρεσβυτέριον

 

Správu sboru vykonává staršovstvo v čele s kazatelem a kurátorem. V oblasti své působnosti zejména dohlíží na učení, vyznávání, řád a kázeň a dbá, aby zřízení a řády církve byly zachovávány a povinnosti sboru i členů plněny. Vede též hospodaření sboru. Staršovstvo je voleno na šestileté období sborovým shromážděním. Od 15.03.2015 tuto službu v našem sboru vykonávají:

 

Řádní členové staršovstva:

  1. Pavol Bargár - kurátor, konventuál; email:     bargarp@yahoo.com
  2. Romana Břendová - učitelka nedělní školy; email: brendova@brenda.cz
  3. Monika Dubová                                       dubova.moni@gmail.com
  4. Helena Kárová - předčitatelka, učitelka nedělní školy; email:      helena@hollabella.com
  5. Jan Postránský - pokladník; email:       jan.postransky@seznam.cz
  6. Daniel Schönfelder                    schonfelder@sendmail.cz
  7. Pavel Zoubek - předčitatel; email:      pavel.zoubek@wazoun.cz
  8. Petr Zejfart                                    zejfart.kolovraty@seznam.cz

Náhradníci:

  1. náhradník Libor Dušek

Členem staršovstva je ovšem i farář:

      ~  Jiří Ort, farář -   email: jiri.ort@evangnet.cz

 

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ STARŠOVSTVA

Nebyly nalezeny žádné záznamy.