O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech

Srdečně Vás zveme na bohoslužby, které se konají každou neděli v kostele v Uhříněvsi od 9.00 hodin, a v Říčanech v domě Senior od 11.00 hodin.

Každou 1. neděli v měsíci jsou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (případné změny najdete v programu). 

 V Uhříněvsi  se každou 2. neděli v měsíci  konají bohoslužby pro rodiny s dětmi, ve zbývajících nedělích jsou děti zvány do "nedělní školy" (seznamování dětí s biblickými příběhy)

 

Českobratrská církev evangelická (ČCE)

patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli. Českobratrská církev evangelická vznikla spojením dvou protestantských církví, reformované (helvétské) a luterské (augsburské), na území Čech a Moravy v roce 1918. Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Historie Farního sboru ČCE v Uhříněvsi a v Říčanech

Zřízení samostatného sboru spolu s územním vymezením bylo oznámeno dopisem Synodní rady ČCE dne 3. září 1930. To ovšem není datum vzniku sborového společenství v Uhříněvsi. Informace o cestě kazatelské stanice k ustavení samostatného sboru i o vzniku kazatelské stanice v Říčanech, se můžete dozvědět zde.

Obnova fasády na kostele v Uhříněvsi

Obdrželi jsme dar od Městské části Uhříněves a pustili jsme se do obnovy fasády našeho kostela. Sami ještě musíme vybrat další finanční obnos, abychom vše mohli řádně dokončit. Zde se můžete podívat, jak práce pokračují.

GDPR - prohlášení sboru

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. (Žalm 117)

Slavnostní otevření kostela po rekonstrukci

Srdečně zveme na slavnostní otevření našeho kostela (Husovo nám. 378/40), který dostal novou fasádu. Slavnost se bude konat 23.9.2018 ve 14.30. Po slavnostní bohoslužbě jste zváni na posezení a popovídání na farní zahradu.

Zářijové číslo sborového dopisu

Vyšlo nové číslo sborového dopisu! Otevřít si jej můžete zde nebo v záložce "Sborové dopisy" na těchto stránkách.

Pozvání do pěveckého sboru

Po prázdninách je první zkouška 13.9. ve 20.00! Každý čtvrtek ve 20.00 se na hodinu scházíme a nacvičujeme pod vedením pana mgr. Stanislava Jelínka písně. Sboreček jsme malý a neděláme si profesionální ambice. Máme ale radost ze zpívání a z toho, že jsme spolu. Kdo by se rád přidal, bude vítán! Jiří Ort

0289172339/0800
Sbírek pro konkrétní účely se můžete účastnit nejen odevzdáním příspěvku v neděli po bohoslužbách. Při zaslání peněz bankovním převodem napište, prosíme, do kolonky "Zpráva pro příjemce" své jméno a účel, na který peníze posíláte. Křesťanský web s informacemi o aktuálním dění i s úvahami nad ním
Zářijový zpravodaj Diakonie ČCE
4.9.2018 10:29
Na sklonku léta nabízíme Zpravodaj Diakonie 9/2018.

Postní sbírka pro Zátarí
13.8.2018 17:08
Letošní postní sbírka byla rekordní! Podrobnosti si můžete přečíst zde.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
13.8.2018 17:07
Součástí ČCE je i Diakonie. Záběr pomoci, který tato organizace nabízí, je široký. Nabízíme odkaz na informace o Středisku humanitární a rozvojové spolupráce.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ LUTERÁNŮ A KATOLÍKŮ
8.6.2017 9:48