O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech

Srdečně Vás zveme na bohoslužby, které se konají každou neděli v kostele v Uhříněvsi od 9.00 hodin, a v Říčanech v domě Senior od 11.00 hodin.

Každou 1. neděli v měsíci jsou bohoslužby s večeří Páně,  každou 2. neděli v měsíci jsou v Uhříněvsi bohoslužby s dětmi. Každou neděli nabízíme pro děti "nedělní školu" - seznamování s biblickými příběhy.

 

Českobratrská církev evangelická (ČCE)

patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli. Českobratrská církev evangelická vznikla spojením dvou protestantských církví, reformované (helvétské) a luterské (augsburské), na území Čech a Moravy v roce 1918. Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. (Žalm 117)

Historie Farního sboru ČCE v Uhříněvsi a v Říčanech

GDPR - prohlášení sboru

Pozvání do pěveckého sboru

Každý čtvrtek ve 20.00 se na hodinu scházíme a nacvičujeme pod vedením pana mgr. Stanislava Jelínka písně. Sboreček jsme malý a neděláme si profesionální ambice. Máme ale radost ze zpívání a z toho, že jsme spolu. Kdo by se rád přidal, bude vítán! Jiří Ort

Velikonoční procházka 2018

fotogalerie

Noc kostelů 2018

V pátek 25.5. jsme prožili milé pozdní odpoledne až noc. Zdokumentování skvělé atmosféry při vystoupení pěveckého sboru Hafotet i při vystoupení pro děti si můžete prohlédnout zde. 0289172339/0800
Sbírek pro konkrétní účely se můžete účastnit nejen odevzdáním příspěvku v neděli po bohoslužbách. Při zaslání peněz bankovním převodem napište, prosíme, do kolonky "Zpráva pro příjemce" své jméno a účel, na který peníze posíláte. Křesťanský web s informacemi o aktuálním dění i s úvahami nad ním
Konference evropských církví v Novém Sadu
13.6.2018 16:07
V srbském Novém Sadu zasedá valné shromáždění Konference evropských církví. Nejvyšší orgán této ekumenické organizace se schází jednou za 5 let a mezi jeho povinnosti patří i volba předsednictva a Řídícího výboru. V pondělí 4. 6. byl zvolen nový předseda – alsaský evangelický farář Christian Krieger.

Zasedání synodu Českobratrské církve evangelické
11.6.2018 19:55
Ve dnech 31.5.-2.6.2018 proběhlo v Litomyšli 4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické. Prohlášení synodu i další podrobnosti si můžete prohlédnout zde.

Závěrečné poselství konference
11.5.2018 11:07

Misiologická konference v Tanzánii
16.3.2018 16:05
Kurátor našeho sboru Pavol Bargár byl vyslán naší církví na misiologickou konferenci. Více se můžete dozvědět z článku a také z přiložených zpráv a fotografií. 8-3-2018.cz 9-3-2018.cz 10-3-2018.cz 11-3-2018.cz 12-3-2018.cz 13-3-2018.cz

Misiologická konference v Tanzánii
16.3.2018 15:23

zpravy_z_misiologicke_konference
16.3.2018 15:14

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ LUTERÁNŮ A KATOLÍKŮ
8.6.2017 9:48

Pomáháme uprchlíkům
11.1.2017 13:59
Odkaz na nové stránky s informacemi o pomoci uprchlíkům: prouprchliky.cz.