Srdečně Vás zveme na bohoslužby, které se konají každou neděli v kostele v Uhříněvsi od 9.00 hodin, a v Říčanech v domě Senior od 11.00 hodin.

Každou 1. neděli v měsíci jsou bohoslužby s večeří Páně. Každou 2. neděli v měsíci v Uhříněvsi jsou rodinné bohoslužby s dětmi. Každou neděli nabízíme pro děti "nedělní školu" - seznamování s biblickými příběhy.

 

Projekty pomoci Církve bratrské ve světě

Na setkání s bratrem Danielem Hejzlarem jsme se dozvěděli o mnohých projektech pomoci na různých kontinentech. Prohlédnout si je - i s možností pomoci - můžete na těchto stránkách - jdete.org/cz

Českobratrská církev evangelická (ČCE)

patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli. Českobratrská církev evangelická vznikla spojením dvou protestantských církví, reformované (helvétské) a luterské (augsburské), na území Čech a Moravy v roce 1918. Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. (Žalm 117)

Novinky z církve

Reakce ČCE na prohlášení Tomia Okamury

12.02.2018 17:35
Lživé výroky předsedy SPD Tomia Okamury o koncentračním táboře v Letech pobouřily i nás. Zazněly...

Webový „týdeníček“ 39plus1

26.01.2018 17:55
Milí přátelé, upozorňujeme Vás na 39+ 1 (40) zastavení. Tento „týdeníček“ nás bude...

Radujme se vždy společně – 100 let od vzniku naší církve

11.01.2018 15:33
Radujeme se, když vyjde slunce. Když jsou nám přátelé oporou. Radujeme se z víry. Radost můžeme...

Zvolí církev věrnost evangeliu, či přízeň mocných a potlesk většiny?

10.07.2017 21:35
Usnesení vlády, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, je popřením evangelia Teologie a duchovní...