Srdečně Vás zveme na bohoslužby, které se konají každou neděli v kostele v Uhříněvsi od 9.00 hodin, a v Říčanech v domě Senior od 11.00 hodin.

Každou 1. neděli v měsíci jsou bohoslužby s večeří Páně,  každou 2. neděli v měsíci jsou v Uhříněvsi bohoslužby s dětmi. Každou neděli nabízíme pro děti "nedělní školu" - seznamování s biblickými příběhy.

 

Bohoslužby o vánočních svátcích

 

18.12.2016

9.00

Bohoslužby s vánoční hrou s dětmi

 

Uhříněves

24.12.2016

22.00

Štědrý večer

 

Uhříněves

25.12.2016

9.00

Boží hod vánoční

Vysluhování VP

Uhříněves

26.12.2016

11.00

Svátek sv. Štěpána

Vysluhování VP

Říčany

 

Českobratrská církev evangelická (ČCE)

patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli. Českobratrská církev evangelická vznikla spojením dvou protestantských církví, reformované (helvétské) a luterské (augsburské), na území Čech a Moravy v roce 1918. Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. (Žalm 117)

Novinky z církve

Pomáháme uprchlíkům

11.01.2017 13:59
Odkaz na nové stránky s informacemi o pomoci uprchlíkům: prouprchliky.cz/

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ LUTERÁNŮ A KATOLÍKŮ

02.12.2016 12:55
www.e-cirkev.cz/clanek/6311-SPOLECNE-PROHLASENI-LUTERANU-A-KATOLIKU/index.htm   Synodní rada...