Srdečně Vás zveme na bohoslužby, které se konají každou neděli v kostele v Uhříněvsi od 9.00 hodin, a v Říčanech v domě Senior od 11.00 hodin.

Každou 1. neděli v měsíci jsou bohoslužby s večeří Páně,  každou 2. neděli v měsíci jsou v Uhříněvsi bohoslužby s dětmi. Každou neděli nabízíme pro děti "nedělní školu" - seznamování s biblickými příběhy.

 

Program Noci kostelů

 

Srdečně vás všechny i tento rok zveme na Noc kostelů. Připravili jsme program jak pro děti, tak pro dospělé. Doufáme, že

si každý najde něco, co se mu bude líbit a především – že to bude setkání, při kterém nám bude spolu dobře.

Za všechny organizátory Jiří Ort.

 

17.00-17.45

Loutkové divadlo pro nejmenší

18.30-19.30

Pěvecký sbor Hafotet - ženský pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Dany Škardové

20.00-21.00

Jan Ort: Romové - přístupy k jinakosti a možnosti emancipace - nad několika filmovými a literárními ukázkami budeme společně s romistou Janem Ortem diskutovat o tom, jak přistupujeme k jinakosti, jak ji vytváříme a jaká úskalí mají upřímné snahy tyto jinakosti překlenovat.

21.30-22.15

Pěvecký sbor Husovy kaple

22.30-23.00

Zpívání ze zpěvníku Svítá

 

Českobratrská církev evangelická (ČCE)

patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli. Českobratrská církev evangelická vznikla spojením dvou protestantských církví, reformované (helvétské) a luterské (augsburské), na území Čech a Moravy v roce 1918. Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. (Žalm 117)

Novinky z církve

Pomáháme uprchlíkům

11.01.2017 13:59
Odkaz na nové stránky s informacemi o pomoci uprchlíkům: prouprchliky.cz/

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ LUTERÁNŮ A KATOLÍKŮ

02.12.2016 12:55
www.e-cirkev.cz/clanek/6311-SPOLECNE-PROHLASENI-LUTERANU-A-KATOLIKU/index.htm   Synodní rada...