O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech

Srdečně Vás zveme 

na bohoslužby, které se konají každou neděli v kostele v Uhříněvsi od 9.00 hodin, a v Říčanech v domě Senior od 11.00 hodin.

Každou 1. neděli v měsíci jsou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně (případné změny najdete v programu). 

 V Uhříněvsi  se každou 2. neděli v měsíci  konají bohoslužby pro rodiny s dětmi, ve zbývajících nedělích jsou děti zvány do "nedělní školy" (seznamování dětí s biblickými příběhy)

 

Českobratrská církev evangelická (ČCE)

patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli. Českobratrská církev evangelická vznikla spojením dvou protestantských církví, reformované (helvétské) a luterské (augsburské), na území Čech a Moravy v roce 1918. Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Historie Farního sboru ČCE v Uhříněvsi a v Říčanech

Zřízení samostatného sboru spolu s územním vymezením bylo oznámeno dopisem Synodní rady ČCE dne 3. září 1930. To ovšem není datum vzniku sborového společenství v Uhříněvsi. Informace o cestě kazatelské stanice k ustavení samostatného sboru i o vzniku kazatelské stanice v Říčanech, se můžete dozvědět zde.

Obnova fasády na kostele v Uhříněvsi

Obdrželi jsme dar od Městské části Uhříněves a dali našemu kostelu nový kabát. 23.9. jsme opravený kostel otevřeli nejenom sami pro sebe, ale i pro své okolí. Sami ještě musíme vybrat další finanční obnos, abychom vše mohli řádně uzavřít. Zde se můžete podívat, jak práce probíhaly.

Slavnostní otevření opraveného kostela

Společně jsme sdíleli vděčnost za krásně opravený kostel. A věříme, že i nadále bude místem, kde se lidé nejen z našeho sborového společenství budou rádi setkávat. Podívejte se, že nám bylo spolu opravdu hezky.

GDPR - prohlášení sboru

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. (Žalm 117)

9.1.2019 v 19.30 Večer s hostem

Srdečně zveme na Večer s hostem v kostele ČCE v Uhříněvsi. Jan Mašek nám zprostředkuje historii a současnost nejstarší evangelické modlitebny v Praze - „Truhlářská 8 - první evangelická modlitebna v Praze"

Adventní číslo sborového dopisu

Vyšlo nové číslo sborového dopisu! Otevřít si jej můžete zde nebo v záložce "Sborové dopisy" na těchto stránkách.

Pozvání do pěveckého sboru

Na první zkoušce po prázdninách jsme se dohodli, že zkoušky pěveckého sboru nebudou každý týden. Konkrétní termíny zkoušek najdete v aktuálním programu sboru.Jiří Ort

0289172339/0800
Sbírek pro konkrétní účely se můžete účastnit nejen odevzdáním příspěvku v neděli po bohoslužbách. Při zaslání peněz bankovním převodem napište, prosíme, do kolonky "Zpráva pro příjemce" své jméno a účel, na který peníze posíláte. Křesťanský web s informacemi o aktuálním dění i s úvahami nad ním
Výročí Jana Palacha
11.1.2019 21:38
V lednu uplyne 50 let od smrti Jana Palacha. Chceme si toto významné datum připomenout několika akcemi v rozmezí od 16. do 19. ledna. Zde si můžete prohlédnout program, na kterém se účastní Českobratrská církev evangelická.

Modlitební týdny v roce 2019
31.12.2018 22:58
Rozdělenost naší společnosti je zřetelná. K naší veliké lítosti však tato rozdělenost jde napříč společenstvím křesťanů. Paradoxně právě při modlitbách zjišťujeme hloubku rozdělení. Křesťané všech konfesí a spiritualit jsou zváni na modlitební týdny v lednu 2019.

Nové číslo Zpravodaje Diakonie
3.12.2018 14:05
Nabízíme prosincové číslo Zpravodaje Diakonie Zpravodaj Diakonie 12/2018.

Prohlášení Společenství evangelických církví ke 100. výročí konce války
7.11.2018 19:42
Evropské evangelické církve se poprvé společně vyjadřují ke konci první světové války a jejím následkům. Zkušenosti a postoje církví jsou tak rozdílné jako země, ve kterých působí. O to pozoruhodnější je, že Společenství evangelických církví v Evropě (SECE) se nyní jednotně vyjadřuje k otázce viny, úkolu smíření, otázce migrace a menšin a k výzvám, kterým demokracie a občanská společnost čelí. Zde si můžete přečíst celý text.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
13.8.2018 17:07
Součástí ČCE je i Diakonie. Záběr pomoci, který tato organizace nabízí, je široký. Nabízíme odkaz na informace o Středisku humanitární a rozvojové spolupráce.