O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 14.11.2021 Rút 1,1-4,21 dětské (Jiří Ort)

odt download 

Uhříněves 14.11.2021

Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, všechny vás vítám v evangelickém kostele v Uhříněvsi, kde jsme se sešli, abychom se těšili z naděje Boží přítomnosti v našich životech.

Introit: Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva. Ž 85,2.10

Píseň: Ž 86,1-6 Nakloň, Pane, ucha svého

Modlitba: Pane, zvedáme k Tobě oči a to, co před námi otevíráš, nás naplňuje nadějí. Uprostřed naší bolesti, uprostřed bolesti lidí vedle nás, uprostřed zoufalství těch, kteří jsou zcela opuštění, Ty nás ujišťuješ, že Tvé zastání není historickou událostí, ale že se děje neustále. Že se stále znovu naplňuje i kříž a vzkříšení Tvého Syna a našeho zachránce Ježíše z Nazareta.

Moc Tě prosíme o posilu, abychom dokázali umožňovat zkušenost vysvobození lidem kolem nás. Abychom dokázali všem, kdo se cítí ztraceni uprostřed dějů, se kterými si neví rady, ujistit o Tvé přítomnosti, která zve do svobody Tvého království. Amen.

Čtení: Rt 1,1-14

Píseň: S 351 Majim, majim

Text: Rt 4,9-16

Haleluja. Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. Haleluja.

Ž 126,3

Děti, znáte pohádku o princi Bajajovi? O čem je? O princi, který se vydal do světa. (obr. 1) A věděli byste, o kom dalším ta pohádka vypráví? O princezně Slavěně. (obr. 2) A kdopak je tam ještě? Kouzelný kůň, který mluví (obr. 3 a 4). Zlý Černý princ (obr. 5). A samozřejmě – drak. (obr. 6a7)

Těch postav je tam mnoho a mnoho. A každá má v pohádce místo. Jak ona ta pohádka vlastně je? Princ se vydá do světa na mluvícím koni. Potká princeznu Slavěnu a moc se mu zalíbí. V den Slavěniných 18. narozenin uspořádá král velkou hostinu, na kterou sezve významné prince – aby si princezna mohla vybrat svého ženicha. A budoucího krále. Jenže – najednou se objeví zlý drak a princeznu chce také. Jinak že prý zničí celé království. A náš princ? Ten přišel na zámek jako němý sloužící. Draka však zabije, princeznu vysvobodí a přes všechny úklady zlého Černého prince vše dobře skončí. Princezna Slavěna si vezme prince Bajaju za muže a království tak dostane nového, hodného krále.

Tak, a teď mi povězte, jak by se ta naše pohádka mohla také jmenovat. My ji známe pod názvem „O princi Bajajovi“. Ale ona by se mohla klidně jmenovat „Pohádka o princezně Slavěně“. Nebo – „Pohádka o tom, jak Černý princ o princeznu přišel“.

Píseň: S 325 Tak dej mi, Pane, sílu

To všechno jsme si povídali, protože dnes byste si měli v nedělní škole povídat příběh knihy Rút. Zkusíme si ho převyprávět:

Obr. 1 Elímelek měl manželku Noemi a syny Machlóna a Kylijóna. A všichni společně žili v Betlémě. Věděli byste, co název Betlém znamená? Dům chleba.

Obr. 2 Ale v tom Domě chleba byl hlad. Neúroda. A tak se Elímelek rozhodl, že z Beléma odejdou do cizí země. A když se rozhodl Elímelek, musela jít i Noemi a jejich synové.

Obr. 3 Jenže – ono to v té cizí zemi nebylo až tak krásné. Zemřel Elímelek. Mohlo být lépe – Machlón a Kylijón se oženili. Ale Noemi už se z toho radovala sama.

Obr. 4 A nakonec zůstala úplně sama – to si alespoň říkala. Vždyť jí zemřeli i synové – a Orpa a Rút, manželky jejích synů, ty jí přece nemohou pomoci…

obr. 5 Ale – Rút se rozhodla, že Noemi samotnou nenechá, a vrátila se s ní do Noemina domova. Do Betléma.

Obr. 6 A tam, doma, se Rút ujal Bóaz. Rút se za Boaze provdala.

Obr. 7 Ale to neznamenalo, že by na Noemi zapomněli. Patřila do rodiny. Když se Rút a Boazovi narodilo miminko, dali ho Noemi do náruče.

Píseň: S 372 Víru nám dej

Vzpomeňte si, jak jsme na příběhu prince Bajaji a princezny Slavěny vymýšleli názvy pro pohádku. Zkusíme to teď s příběhem biblickým. Jaké v něm jsou postavy? Rút, Noemi, Bóaz, Orpa, Elímelek, Machlón a Kilijón. Ano. Ale jak ten příběh nazvat a proč?

Kniha, ze které jsme příběh četli, se jmenuje Rút. Takže tedy příběh Rút. O čem by tedy byl? O tom, jak Rút neopustila člověka, kterého měla ráda. Neopustila Noemi. A šla s ní do úplně cizí země. A ani tam ji neopustila.

Tak to je tedy příběh Rút. Mohli bychom říci – ano, proto se pohádka jmenovala o princi Bajajovi. Podle toho, kdo pomohl, kdo se o druhého postaral.

Nebo bychom mohli knihu pojmenovat „příběh Noemi“. Její postavu nacházíme na začátku i na konci knihy. Když se podíváme na obrázky, tak vidíme, že Noemi je na začátku smutná, ale pomalu se jí vrací na tvář úsměv. A na posledním obrázku Noemi drží v náručí svého vnoučka a celá září. Takže bychom mohli příběh nazvat „příběh o návratu úsměvu na tvář Noemi“.

Mohli bychom mluvit o nadějném příběhu Boaze, který věděl, že by se měl postarat a také se postaral. Nejenom o Rút, která se mu líbila, ale i o Noemi, která byla jeho příbuznou. Příběh poslušného Báze.

Ty další názvy jsou už spíš smutné. Ale – my jsme zapomněli ještě na jednu postavu v našem příběhu. Je to zvláštní postava, moc se tam o ní nemluví, a přece je tam zřetelně přítomná. Je to Bůh.

Náš příběh je příběhem Boží věrnosti. Ujištění o tom, že Pán Bůh na nás nezapomíná. Že je s námi i ve chvílích – a snad právě ve chvílích – kdy se nám zdá, že je všechno ztracené. Jeho pomoc se zdá být nenápadná. Tak nenápadná, že si ji z počátku Noemi ani nevšimla. Ale nakonec zaznívá svědectví žen, které Noemi otevírají oči: „Tu řekly ženy Noemi: „Požehnán buď Hospodin, který tě odedneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve stáří pečovat. Vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než sedm synů.““

Píseň: S 7 S 186 S 319 Vzdejme Pánu díky

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: S 387

Prosíme, vyslyš naše tiché díky i prosby.

V tuto chvíli k Tobě chceme volat se všemi, kdo touží po životě:

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

Poslání: Jděte spolu s druhými odvážně a s pokorou. Netrapte se. Radost z Hospodina bude vaší záštitou.

Požehnání: Hospodin ti požehnej a opatruj Tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen. Nu 6,24-26

Píseň: 700 Pane Bože všemohoucí